--return-- Документи
Федерация профсоюзов Одесской области


Документи
Порядок накладення штрафних санкцiй PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Якщо пiд час перевiрки пiдприємства як роботодавця виявлено кiлька фактiв правопорушень, за якi встановлено вiдповiднi санкцiї, на пiдприємство накладається одна санкцiя чи окремо штраф за кожне правопорушення?

 
Щодо строкiв виплати зарплати PDF Печать E-mail

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи можна нараховувати зарплату за першу половину мiсяця (до 15 числа включно) за фактично вiдпрацьований працiвником час у першiй половинi мiсяця та виплатити нараховану таким чином частину зарплати в строк не пiзнiше нiж 22 числа поточного мiсяця?

 
Щодо розрахунку середньої заробiтної плати PDF Печать E-mail

МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
27.10.2016 N 1491/13/8416

 

Згiдно з пунктом 10 Порядку у випадку пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, протягом якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата, включаючи премiї та iншi виплати, що враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригується на коефiцiєнт пiдвищення тарифних ставок, посадових окладiв.

 
Щодо оплати працi за договорами цивiльно-правового характеру неприбутковими органiзацiями PDF Печать E-mail

ЛИСТ
03.03.2017 N 4494/6/99-99-15-02-02-15

 

Державна фiскальна служба України розглянула лист щодо оплати працi за договорами цивiльно-правового характеру неприбутковими органiзацiями та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), повiдомляє.

 
Щодо оплати працi за договорами цивiльно-правового характеру неприбутковими органiзацiями PDF Печать E-mail

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
03.03.2017 N 4495/6/99-99-15-02-02-15

Державна фiскальна служба України розглянула лист щодо оплати працi за договорами цивiльно-правового характеру неприбутковими органiзацiями та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далi - Кодекс), повiдомляє.

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 434