ПЛАН ЗАХОДІВ Печать

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Федерації профспілок

Одеської області

Буратинський В.В.

ПЛАН ЗАХОДІВ

із відзначення та проведення Федерацією профспілок області

Дня охорони

праці в області у 2018 році під девізом

„Захищене і здорове покоління ”

Зміст заходів

Строк

виконання

Виконавці

1

Доведення до профактиву членських організацій суб’єктів господарювання області звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році Дня охорони праці в Україні (далі – Оргкомітет) та плану заходів із відзначення у 2018 році Дня охорони праці в області з метою їх реалізації на відповідному рівні

Квітень

Федерація профспілок області, членські організації ФПО

2

Розміщення на сайтах, сторінках у соціальних мережах, оприлюднення через інші ЗМІ інформації про підготовку до відзначення у 2018 році Дня охорони праці, а також інформаційних матеріалів про хід акції та її результати

Квітень –грудень

Федерація профспілок області, членські організації ФПО

3

Створення на галузевих, виробничих рівнях оргкомітетів, визначення та затвердження відповідних заходів і затвердження робочих планів по їх реалізації

Квітень

Керівники членських організацій ФПО

4

Участь у проведенні кампаній „моніторингу рівня безпеки та гігієни праці молодих працівників ” шляхом створення спільних комісій, що постійно взаємодіють та здійснюють контрольні і інформаційні заходи заради виявлення фактів незадовільних умов праці молоді та їх відстеження.

Квітень – грудень

Федерація профспілок області, членські організації ФПО спільно з ГУ Держпраці в Одеській області, об’єднаннями роботодавців в області, ВД Фонду соціального страхування України в області

5

Розгляд питань підвищення рівня безпеки та гігієни праці молодих працівників під час проведення колегій (нарад) та зустрічей із трудовими колективами

Квітень –червень

ФПО, членські організації ФПО спільно з ГУ Держпраці в Одеській області, ВД Фонду соціального страхування України в області

6

Проведення тематичних нарад з питань охорони праці

Квітень –червень

ФПО, членські організації ФПО спільно з ГУ Держпраці в Одеській області, ВД Фонду соціального страхування України в області

7

Оновлення (створення) куточків, стендів з питань охорони праці

Квітень –червень

Керівники членських та первинних профспілкових організацій ФПО

8

Організація та проведення на підприємствах конкурсів на найбезпечніше робоче місце, виробничу дільницю (бригаду)

Квітень –червень

Керівники членських та первинних профспілкових організацій ФПО спільно з керівниками підприємств

9

Організація та проведення галузевих та відомчих оглядів-конкурсів із визначення найкращого підприємства, яке забезпечило у 2017 році якісне функціонування системи управління охороною праці

Квітень –червень

Керівники членських та первинних профспілкових організацій ФПО спільно з керівниками підприємств

10

Розробка та реалізація спеціальних інформаційних заходів ( тренінгів, семінарів, нарад, засідань за круглим столом, конференцій, форумів)з метою ознайомлення молоді з охороною праці

Квітень – червень

ФПО, членські організації ФПО спільно з ГУ Держпраці в Одеській області, об’єднаннями роботодавців в області, ВД Фонду соціального страхування України в області

11

Забезпечення роботи „гарячих телефонних ліній ” з питань охорони праці

Квітень

Федерація профспілок області, членські організації ФПО

12

Організація і проведення тематичних радіо- та телепередач з питань підвищення рівня безпеки та гігієни праці молодих працівників

Квітень –грудень

Федерація профспілок області, членські організації ФПО

13

Нагородження найкращих працівників (підприємств) у сфері охорони праці на галузевому (відомчому) рівні і на підприємствах з нагоди Дня охорони праці в Україні

Квітень

Федерація профспілок області, членські організації ФПО

14

Забезпечення проведення медичних оглядів категорій молодих працівників та роз’яснювальної роботи щодо необхідності дбати про власну безпеку, важливості дотримання здорового способу життя

Квітень – грудень

Керівники членських та первинних профспілкових організацій ФПО спільно з керівниками підприємств

15

Запровадження практики „наставництва з безпечних умов праці ” перед допуском молодих працівників до виконання будь-яких робіт самостійно

Квітень – грудень

Керівники членських та первинних профспілкових організацій ФПО спільно з керівниками підприємств

16

Залучення молодіжних громадських організацій та об’єднань до процесу формування політики щодо покращення умов праці молодих працівників

Квітень – грудень

ФПО, членські організації ФПО спільно з ГУ Держпраці в Одеській області, об’єднаннями роботодавців в області, ВД Фонду соціального страхування України в області

17

Розробка та запровадження комплексних програм з реалізації молодіжної політики з безпеки та гігієни праці в межах підприємств, де працює значна кількість молоді

Квітень – грудень

Керівники членських та первинних профспілкових організацій ФПО спільно з керівниками підприємств

18

Розробка та впровадження на підприємствах програм навчання з питань охорони праці для молоді без досвіду роботи

Квітень – грудень

Керівники членських та первинних профспілкових організацій ФПО спільно з керівниками підприємств

19

Залучення молодих працівників до процесу формування системи управління охороною праці на підприємствах

Квітень – грудень

Керівники членських та первинних профспілкових організацій ФПО спільно з керівниками підприємств

20

Проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на присвоєння звання Краще підприємство з охорони праці

Квітень жовтень

ФПО, членські організації ФПО спільно з ГУ Держпраці в Одеській області, об’єднаннями роботодавців в області

21

Ушанування пам’яті загиблих на виробництві, надання родичам загиблих на виробництві допомоги в облаштуванні могил, надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та інвалідам праці

Із 21-го по 28 квітня

Керівники членських та первинних профспілкових організацій ФПО спільно з керівниками підприємств