ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПРОФСПІЛОК ТА ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЇХ ЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Печать

Діяльність профспілок  області, в першу чергу, орієнтована на захист прав працюючих. Профспілки здійснюють громадський контроль за організацією та охороною праці, приймають активну участь у вирішенні виробничих питань – відомо, що трудові спори, нещасні випадки та профзахворювання знижують ефективність праці .

Разом з тим, мають місце випадки ганебного втручання органів державної влади у діяльність профспілок, порушення їх прав та перешкоджання законній діяльності.

Відомо, що діяльність профспілок в країні регулюється нормами міжнародного права та законодавства України.

Стаття 12 Закону України «Про  професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» проголошує незалежність профспілок від органів державної влади та місцевого самоврядування, їм не підзвітність і не підконтрольність та не передбачає жодної державної реєстрації. Лише у статті 16 цього Закону визначена процедура легалізації профспілок, яка, по суті, носить інформативний характер.

Проте, держава різними законами практично підпорядковує собі профспілки і регулює їх діяльність, починаючи з обов’язковості реєстрації новостворених профспілкових осередків у Державному реєстрі та змін у складі виборних профспілкових органів  різних профспілкових ланок.  В Законі України « Про  державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами внесеними Законом України  від 06.12.2016р. № 1774-УШ особливо показово проявилися порушення прав профспілок та перешкоджання їх законній діяльності. Внутрішніми підзаконними актами Мінюсту України регламентуються форма проведення зборів і конференцій профспілок, оформлення протоколів і витягів, прописані зобов’язання профспілки про обов’язкове надання конфіденційної  інформації щодо ідентифікаційних кодів та паспортних даних членів виборних профспілкових органів та таке інше.

Створюється враження, що держава робить все, щоб взагалі знищити  профспілки в країні, перешкоджаючи їх діяльності на вищому – законодавчому  рівні.

Враховуючи вищевикладене та те, що громадський контроль профспілок за дотриманням законодавства про працю та охорону праці має надважливе суспільне значення, особливо в сучасних умовах економічної кризи та проведення адміністративних реформ Федерація профспілок області звернулася до Федерації профспілок України та запропонувала розглянути  можливість:

- ініціювання через представника профспілок у Верховній Раді України внесення відповідних законодавчих змін до Закону України   « Про  державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

- повідомлення Міжнародної конфедерації праці про факти порушення профспілкових прав та норм міжнародного права, визначених  Конвенцією МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» та іншими міжнародними законодавчими актами, ратифікованими Україною, починаючи з 1954 року