Держпраці інформує про результати перевірок підприємств-боржників з виплати заробітної плати Печать

10 серпня 2017

З метою захисту конституційних прав працівників на працю, достатній рівень життя та своєчасне отримання заробітної плати СПО об’єднань профспілок у квітні 2015 року вступив у національні колективні трудові спори (конфлікти) з Кабінетом Міністрів України та СПО сторони роботодавців на національному рівні з висуненням вимог, сформованих відповідно до Конституції України, чинного законодавства й ратифікованих в Україні Конвенцій МОП, зокрема щодо забезпечення погашення зарплатних боргів.

 

На виконання рішення Трудового арбітражу (в рамках колективного трудового спору з СПО роботодавців) було запроваджено постійний профспілковий моніторинг своєчасності виплати заробітної плати з наданням оперативної інформації СПО сторони роботодавців на національному рівні та Національній службі посередництва і примирення.

Разом з тим, враховуючи рішення Примирної комісії в рамках колективного трудового спору з Кабінетом Міністрів України, СПО об’єднань профспілок направив Державній службі України з питань праці оперативну інформацію за результатами профспілкового моніторингу станом на 01.02.2017 року для організації відповідних перевірок.

Наразі від Державної служби України з питань праці отримана інформація про перевірки підприємств, установ, організацій, на яких існує заборгованість з виплати заробітної плати, та вжиті за їх результатами заходи (додається).

Департамент захисту соціально-економічних прав

апарату ФПУ

сайт ФПУ