ДИНАМІКА ТА СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У СІЧНІ 2018 РОКУ Печать

13 березня 2018


Динаміка заборгованості з виплати зарплати 
за даними Держкомстату

(таблиця додається)

Динаміка середньої заробітної плати

за даними Держкомстату
(таблиця додається)

                                                                                  Департамент  з питань бюджету та оплати праці апарату ФПУ


www.fpsu.org.ua