Про скорочений робочий час Печать

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи скорочується робочий час у передсвятковий день для працiвникiв установи, якi працюють на умовах неповного робочого дня (4 год на день за п'ятиденного робочого тижня) з оплатою в розмiрi 0,5 посадового окладу та 2 год на день за п'ятиденного робочого тижня з оплатою в розмiрi 0,25 посадового окладу, а також працiвника за сумiсництвом, який працює згiдно з графiком, що затверджується щомiсяця, iз запровадженням пiдсумованого облiку робочого часу в межах 25% мiсячної норми робочого часу?

ВIДПОВIДЬ: За статтею 53 КЗпП напередоднi святкових i неробочих днiв (ст. 73) тривалiсть роботи працiвникiв, крiм зазначених ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як за п'ятиденного, так i за шестиденного робочого тижня.

Згiдно зi ст. 56 КЗпП неповний робочий час (неповний робочий день або неповний робочий тиждень) установлюється за угодою мiж працiвником та роботодавцем й оплата в такому разi провадиться пропорцiйно до вiдпрацьованого часу або залежно вiд виробiтку. На умовах неповного робочого часу працюють також i працiвники-сумiсники.

Тому норма ст. 53 КЗпП поширюється на працiвникiв, якi працюють за п'ятиденним чи шестиденним робочим тижнем з установленою законодавством нормою робочого часу. Для працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, ця норма не застосовується, тобто тривалiсть їхньої роботи напередоднi святкових i неробочих днiв не скорочується на одну годину.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору;
Олена УСЕНКО, головний спецiалiст