Зміна місцезнаходження неприбуткової організації: чи повідомляти ДПС? Печать

Інформація з сайту «Дебет-Кредит»

23.02.2021

Що відбувається у разі зміни місцезнаходження неприбуткової організації? Чи треба подавати заяву за формою №1-РН? І в який орган ДПС подаватиметься Звіт про використання доходів неприбуткової організації?

Коментар до ІПК ДПС від 15.02.2021 р. №530/ІПК/99-00-18-04-02-06

Неприбуткова організація змінила своє місцезнаходження і зазначила це у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Після чого звернулася до ДПС з проханням роз’яснити, чи зобов’язана вона подати до контролюючого органу заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни» у зв’язку зі зміною свого місцезнаходження.

Зміна місцезнаходження

Податківці у коментованій ІПК підкреслили, що згідно з п. 11 Порядку №440 реєстр неприбутківців включає ідентифікаційні та реєстраційні відомості про неприбуткові підприємства, установи та організації (далі – неприбуткова організація), зокрема: 

  • код згідно з ЄДРПОУ; 
  • найменування неприбуткової організації; 
  • дату включення неприбуткової організації до Реєстру, починаючи з якої визначається строк безперервної реєстрації неприбуткової організації; 
  • ознаку неприбутковості;
  • дату присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни;
  • дату та номер рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або зміну ознаки неприбутковості; 
  • дату скасування ознаки неприбутковості; 
  • дату та номер рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру; 
  • найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу.

Пунктом 13 Порядку №440 встановлено, що контролюючий орган за результатами моніторингу відомостей, що містяться в Реєстрі, а також відомостей щодо найменування неприбуткової організації, інших відомостей, зазначених у реєстраційній заяві, отриманих з ЄДР, щодо неприбуткових організацій, вносить відповідні зміни до ідентифікаційних та реєстраційних відомостей про неприбуткову організацію, що містяться в Реєстрі. У разі встановлення підстав для зміни ознаки неприбутковості контролюючий орган вносить відповідні записи (зміни) до Реєстру.

Інформація про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов’язана зі зміною адміністративного району, або про зміну керівника такої організації оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора. Висновку ДПС не зробила, але він й так зрозумілий – подавати окремо заяву щодо таких змін не потрібно.

Зміна організаційно-правової форми

Якщо разом зі зміною місцезнаходження змінюється організаційно-правова форма, доведеться подавати заяву щодо змін. Відповідно до п. 14 Порядку №440 заява та копії документів повинні бути подані протягом десяти календарних днів з дня державної реєстрації таких змін, а якщо державна реєстрація змін не здійснюється – протягом десяти календарних днів з моменту виникнення зазначених обставин.

Тобто у такому випадку неприбуткова організація має подати за основним місцем обліку реєстраційну заяву за формою №1-РН з позначкою «зміни» у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону).

Звертаємо увагу! За роз’ясненням ДПС у підкатегорії 102.20 «ЗІР», у разі зміни податкової адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району неприбутковою організацією, подання Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації здійснюється за новим місцезнаходженням (основним місцем обліку).

Автор:

Русанова Ганна

Джерело

«Дебет-Кредит»