Пiдвищення пенсiї в разi бiльш пiзнього виходу на пенсiю Печать

КОНСУЛЬТУЄ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
Вiддiл з питань призначення пенсiй


ПИТАННЯ: Жiнка народилася 19 червня 1959 р. У червнi 2017 р. їй виходити на пенсiю (58 рокiв). Чи пiдвищать їй пенсiю на 2,5% за кожнi шiсть мiсяцiв бiльш пiзнього виходу на пенсiю ?

ВIДПОВIДЬ: Пенсiйний вiк жiнок, якi народилися в перiод з 1 квiтня до 30 вересня 1959 p., установлений ст. 26 Закону № 1058, - 58 рокiв. За частиною 3 ст. 29 цього Закону жiнкам, якi народилися в перiод до 31 грудня 1961 p., пiсля виходу на пенсiю встановлюється пiдвищення розмiру пенсiї, обчисленого вiдповiдно до ст. 27 цього Закону, в розмiрi 2,5% за кожнi шiсть мiсяцiв бiльш пiзнього виходу на пенсiю починаючи з 55 рокiв до досягнення ними 60-рiчного вiку.

За наведених обставин пiд час призначення пенсiї буде встановлено пiдвищення за шiсть пiврiч бiльш пiзнього виходу на пенсiю i пенсiю пiдвищать, на 15% розмiру пенсiї, обчисленого вiдповiдно до ст. 27 цього Закону з урахуванням страхового стажу та заробiтку жiнки.

Начальник вiддiлу
Галина МАСТЮГIНА

"Праця i зарплата" N 17 (1029), 11 травня 2017 р.