Який порядок забезпечення потерпілих на виробництві санаторно- курортним лікуванням? Печать

РОЗ’ЯСНЕННЯ ФАХІВЦІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ   ЗАХВОРЮВАНЬ:

Зазначене питання регулюється Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – Закон) та Положенням про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування, затвердженим постановою правління Фонду від 31.10.2007 №49 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.12.2007 за №1400/14667) (зі змінами).

Відповідно до частини п'ятої статті 34 Закону потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно-курортного лікування.

Згідно з пунктом 2.6 Положення потерпілі, які стали інвалідами, забезпечуються санаторно-курортним лікування періодично згідно з рішенням МСЕК, а саме:

інваліди І групи щороку;

інваліди ІІ групи один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації;

інваліди ІІІ групи один раз на три роки, один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації.

Надається чи ні санаторно-курортна путівка потерпілому на виробництві, якому згідно висновку МСЕК визнано санаторно-курортне лікування, але він не визнаний інвалідом трудового каліцтва?

На підставі п.5 ст. 34 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” потерпілому, який став інвалідом, періодично але не рідше одного разу на три роки, а інвалідам І групи щорічно, безоплатно за медичним висновком надається путівка для санаторно–курортного лікування; у разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд соціального страхування від нещасних випадків у розмірі, встановленому правлінням Фонду.

Тобто, потерпілому, якому згідно висновку МСЕК призначено санаторно-курортне лікування за наслідками виробничої травми, але він не визнаний інвалідом трудового каліцтва, Фонд не відшкодовує відповідні витрати на лікування.